top of page
Image by Fuu J

Life Coaching -Ratkaisukeskeinen valmennus

Kans­sa­kul­ki­ja kohti muutoksia ja unelmia

Tuntuuko siltä että kaipaat elämääsi jotain muutosta mutta et oikein tiedä mikä se olisi? 

Tai ehkä tiedätkin, mutta et oikein tiedä miten edetä kohti tätä uutta? 

Tässä voin ratkaisukeskeisenä valmentajana (LCF Life Coach®) auttaa sinua.

 

Kartoitamme yhdessä tilannettasi ja muutostoiveitasi. Erilaisin harjoituksin ja kysymysten avulla pääsemme lähemmäksi ja selkiytetään toiveitasi ja unelmiasi. Rakennamme myös selkeät, konkreettiset askeleet kohti näitä toiveita. Tai sinä rakennat ja määrittelet, minä autan sinua siinä. Valmentajana minulla ei ole sinulle valmiita vastauksia tai ratkaisuja - ne löytyvät jo kaikki sinusta, sinä olet itsesi ja elämäsi paras asiantuntija, autan sinua vain houkuttelemaan ne esiin.

Mihin valmennus perustuu?

Valmennuksen teoreettinen viitekehys perustuu kognitiiviseen käyt­täy­ty­mis­teo­ri­aan, rat­kai­su­kes­kei­syy­teen sekä positiiviseen psykologiaan.

 

Kognitiivisen käyttäytymiskolmion mukaan ajatuksesta seuraa tunne ja tunteesta seuraa toiminta. Toiminta johtaa lopputulokseen. Kaikkiin kolmeen osa-alueeseen voidaan vaikuttaa.

Ratkaisukeskeisyys - kartoituksen jälkeen keskitytään haluttuun lopputulokseen eli konkreettisiin askeliin joita tarvitaan ratkaisuun pääsemiseen.

Positiivinen psykologia - valmennuksessa keskitytään positiiviseen lopputulokseen sekä sinun vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Image by Mika Baumeister

Val­men­nuk­sen hyötyjä

 • Itsetuntemuksesi lisääntyy

 • Itsesi arvostaminen kasvaa

 • Tavoitteesi kirkastuvat

 • Toimintamallisi selkiytyvät

 • Vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­te­si selkiytyvät

 • Oman elämäsi johtajuus paranee

 • Elämäsi merkityksellisyys kasvaa

 • Menestystekijäsi kirkastuvat

 • Kokonaisvaltainen hyvinvointisi lisääntyy

 • Rajoittavat uskomuksesi muuttuvat

Image by Green Chameleon

Valmennus sopii sinulle joka

 • Kaipaat muutosta elämääsi.

 • Kaipaat jotain lisää elämääsi.

 • Olet halukas tutkimaan itseäsi, toimintamallejasi ja uskomuksiasi. Mikä toimii, mikä ei enää toimi ja kaipaa päivitystä.

 • Olet valmis ottamaan vastuuta elämäsi kulkusuunnasta.

 • Olet valmis asettamaan ja ottamaan konkreettisia askeleita kohti toivottua muutosta.

 • Olet valmis menemään kohti unelmiasi.

On vain kaksi tapaa elää elämäsi.
Toinen on se, ettei mikään ole ihme. Toinen se, että kaikki on ihmettä.


- Albert Einstein -

Harmony_logo.jpg
bottom of page