top of page
Image by Jeremy Thomas

När du vill bekanta dig med ditt sanna jag

Mottagningen är för tillfället stängd.

Jag hoppas kunna återvända till behandlingar och coachning, i alla fall på deltid, ännu under år 2023. Hoppas vi ses då!

Sköt om dig och kom ihåg att andas bra,

Petra

Hur mår du?
Behöver du hjälp att slappna av eller vill du förändra något i ditt liv?

När du vill ha en stund för dig själv, koppla av, bli av med spänningar och återfå din energi – välkommen till Hoitola Harmony.

 

Här hittar du Rosenmetoden och andra avslappnande kroppsterapier, lösningsinriktad coachning (LCF Life Coach®) samt hjälp med andningen genom andningscoachning.

 

Vi människor är helheter, med en kropp, sinne, känslor och tankar, och de alla påverkar varandra. Om vi stressar över något reagerar också kroppen med att spänna musklerna i ett slags försvar för att ta upp strid, springa undan eller att "frysa fast". Tyvärr gör denna kroppsliga spänning bara att vårt nervsystem blir än mer belastat. Också andningen försämras vilket leder till en dålig cirkel med mindre energi, rörlighet och utrymme för dig själv.

 

I mina behandlingar är en närvarande, inkännande beröring viktigt. Beröringen hjälper kroppen att slappna av, vilket hjälper också sinnet att slå av på takten.

Läs mer om de olika behandlingsformerna nedan och boka tid till den behandling som just nu passar dig bäst.

 

Eller känns det som att du vill ha någon förändring i livet men kanske inte riktigt vet vad eller hur du skall gå till väga? Då kan du få hjälp av lösningsinriktad coachning. Här hjälper jag dig att hitta dina mål, drömmar och även de konkreta stegen mot ditt mål.

Rosenmetoden

Ro­sen­me­to­den är en psy­ko­fy­sisk be­hand­lings­form. Metoden är utvecklad av den tyskfödda fy­sio­te­ra­peu­ten Marion Rosen.

Vår kropp skyddar oss mot olika händelser och känslor genom att spänna musklerna. Ibland kan dessa spän­nin­gar bli kroniska och vi är inte nöd­vän­digt­vis ens medvetna om dem. Samtidigt påverkar de omedvetet hur vi mår, vår hållning och även våra attityder. Spän­nin­gar­na blir en del av vårt normala sätt att vara. 

I dag behöver vi inte nöd­vän­digt­vis mera de här uppbyggda skydds­mu­rar­na, som tar en massa energi av oss.

Ro­sen­te­ra­pi kan hjälpa till att ta bort de här spän­nin­gar­na och därmed frigöra den energin till att leva ett liv som ser ut som den äkta du.

Ro­sen­me­to­den passar dig då du

Vill slappna av - Vill minska stress - Har mus­kels­pän­nin­gar och -värk - Har sömnsvå­rig­he­ter -Vill öka dina ener­gi­re­ser­ver och val­möj­lig­he­ter - Vill ha klarhet i livet - Vill bekanta dig bättre med dig själv och dina hand­lings­möns­ter

Allmänt om behandlingen

Be­hand­lin­gen görs på ett mas­sa­ge­bord och tar ca en timme. Under be­hand­lin­gen kom­bi­ne­ras en mjuk, nä­ra­va­ran­de och lyssnande beröring med tal. En lätt men kännbar beröring och tryck på spända muskler hjälper dig att bli medveten om olika spän­nin­gar i kroppen. Samtidigt kan du bli medveten om varifrån spän­nin­gar­na härs­tam­mar. Också olika känslor kan och har lov att komma upp, bli synliga och bemötta under be­hand­lin­gen. 

Efteråt kan det vara bra att reservera lite lugn tid för dig själv.

Ro­sen­te­ra­peu­ten har tyst­nad­splikt och följer de etiska regler som satts upp av det 

in­ter­na­tio­nel­la Rosen-ins­ti­tu­tet.

Andra kroppsbehandlingar

Harmony-behandling för kropp och själ
80 min

Behandlingen passar för dig som är mycket stressad och behöver en riktigt avslappnande stund.

Olika behandlingstekniker kombineras enligt ditt behov till en djupt avslappnande helhet.

Kraniosakralterapi
60 min

Behandlingens rötter finns i osteopatin. Som namnet säger ligger tyngdpunkten av behandlingen mellan huvudets ben (cranium) och korsbenet (sacrum). Dessa två är sammankopplade av ryggmärgskanalen och ryggmärgsvätskan. Denna vätska har en rörelse, en s.k. puls som kan kännas runt om i kroppen. Spänningar stör dock denna puls. Behandlingen strävar till att minska dessa spänningar genom en mycket lätt, manipulativ beröring.

 

Kraniosakraliterapi kan hjälpa bl.a. för muskelspänningar, ryggsmärtor, huvudvärk, stress, sömnlöshet.

Behandlingen tar en timme och görs på skötbordet, kunden har kläderna på.

Avs­lapp­ning för huvud och nacke
40 min

Nacken, skallbottnet, käkmusklerna och huvudets små muskler spänns lätt av dagliga sysslor. Stress, att bita ihop eller gnissla tänder, sittande vid datorn eller försämrade andningsvanor. Detta kan förorsaka huvudvärk, spänningskänsla i huvud och nacke, svindel eller annat illamående.

Behandlingen riktar sig på dessa delar med hjälp av olika massage- och avs­lapp­nings­tek­ni­ker.  Då musklerna slappnar av och spänningen lättar, förbättras blodcirkulationen i området och också tanken kan bli klarare.

Reiki
60 min

Reiki är en traditionell japansk behandlingsform som utvecklats av Mikao Usui. Vårdaren fungerar som förmedlare av energi. 

 

Energi strömmar i oss alla, men t.ex. i stressande situationer eller då vi är sjuka kan våra energikanaler blockeras. Reiki är en mjuk behandlingsform där du som kund tar emot den energi som du just för tillfället behöver.

Coaching

Lös­ning­sin­rik­tad coachning - när du vill ändra på något i ditt liv men behöver lite hjälp på vägen

Vad innebär coachning?

Som din coach hjälper jag dig att forska i dig själv och därmed hitta fram till dina drömmar och mål i livet. Det kan gälla förändringar som rör jobb, människorelationer, hälsa, pengar, tidsplanering... vad som helst i princip som du känner att du vill utforska eller förändra på något sätt.

 

Vi gör också upp en plan med konkreta steg för att uppnå den önskade förändringen eller målet.

 

Du har redan själv alla svar inom dig och vi tar tillsammans fram dem genom olika frågor och övningar.

 

Är du redo att ta följande steg mot dina drömmar?

Image by Ashley Batz
Image by Darius Bashar
And­ningscoach­ning

Sättet du andas på gör stor skillnad. De flesta av oss överandas vilket leder till att kroppen har syrebrist, trots att man kanske kunde tro att en stor andning gör gott.

Med andningscoachning lär du dig mer om andningen och hur den påverkar din kropp och hälsa. Du får konkreta övningar som hjälper dig att balansera din andning och på så sätt förbättra din hälsa och ditt välmående.

 

Du kan antingen komma på en egen andningscoachning eller delta i en andningskurs.

Andas bättre - må bättre!

Harmony_logo.jpg
bottom of page